สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามหน้ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ภาพสาเกตุนครชุด 5

ภาพสาเกตุนครชุด 5


บ้านตาหยวก เมืองสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
พ.ศ.2483


พระยาขัติยวงศาเอกธิกะสตานันท์ 
(ท้าวสุวรรณเหลา ณ ร้อยเอ็ด) 
ต้นสกุล ณ ร้อยเอ็ด เป็นภาพสุดท้ายที่เหลืออยู่ 
และเป็นเจ้าเมืองคนสุดท้าย 
หลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนระบบการปกครองจากเจ้าเมือง 
สมุหเทศาภิบาลมณฑล และเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป


ขบวนศพญาแม่หม่อมทุม 
ภรรยาท้าวโพธิราช(ขุนจงใจปราบ) 
ท้าวโพธิราชเป็นบุตรพระศรีสุวรรณวงศา 
เจ้าเมืองพยัคภูมิพิสัย 
ซึ่งเป็นบุตรพระรัตนวงษา(คำสิงห์) 
เจ้าเมืองสุวรรณภูมิ

สิมหลวงวัดกลางมิ่งเมือง เมืองร้อยเอ็ด สร้างในสมัยพระยาขัติยวงษา(สีลัง)เป็นเจ้าเมือง
จากบันทึกของญาแม่บุญมี คำบุศย์ บันทึกว่าเจ้าอนุวงศ์สร้างประทานให้กับญาแม่หมานุย หม่อมห้ามของท่าน และได้ช่างจากราชสำนักกรุงเทพและเวียงจันทน์มาสร้าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เว็บบล๊อคเพื่อศึกษาเรียนรู้ เก็บรวมรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สาเกตุนคร ที่มีชื่ออยู่ในตำนานอุรังคธาตุ พ.ศ.8